poczta@budosprzet.pl
32 388 99 00
‹‹‹ WSTECZ

Deskowania nietypowe / Mosty

  • Karta produktu
  • Instrukcja
  • Projekty
  • Referencje
  • Ulotka
  • Okazja
  • Dzierżawa
Opis systemu
System deskowań oparty na łączeniu różnych systemów szalunkowych lub nietypowym ich zastosowaniu w celu znalezienia optymalnego technicznie i ekonomicznego rozwiązania sprostającego potrzebom budowy. Część elementów jest projektowana

Parametry systemu
Dopuszczalne parcie betonu: ustalone w fazie projektowania
Maksymalna wysokość: nawet powyżej 10m

Informacje szacunkowe
Zależne od skomplikowania konstrukcji i wymaganych parametrów

Zalety systemu
Brak ograniczeń systemowych: Bardzo duża wszechstronność i uniwersalność rozwiązania
Uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni betonowej
Możliwość projektowania faktury betonu
Możliwość dopasowania parametrów deskowania do konkretnego zapotrzebowania

Zastosowania systemu
Obiekty infrastruktury technicznej, Mosty, Fundamenty masywne, deskowania jednostronne, beton architektoniczny, itp

Elementy podstawowe systemu
Dźwigary budowlane H20, belki stalowe, sklejka, podpory systemowe, elementy różnych systemów szalunkowych

Elementy dodatkowe systemu
nowoprojektowane elementy dla konkretnych projektów