poczta@budosprzet.pl
32 388 99 00
Warunki jakie muszą spełniać nowoczesne szalunki...
1. Dobre dopasowanie do projektu
Współczesne projekty budowlane są dopasowane do wizji architekta i potrzeb klienta. Przy ich tworzeniu niewiele się myśli o trudnościach wykonawczych - różne grubości ścian, zmienne ich wysokości w różnych miejscach obiektu, ściany łukowe lub pochylone, krzyżowane pod kątami innymi niż 90° - wszystkie te cechy mogą znacząco utrudnić wykonanie formy. Z tych powodów podstawową cechą dobrego systemu jest możliwość jego dopasowania do projektu, bez konieczności wykonania czasochłonnych wstawek. Dobre systemy szalunkowe oferują wiele rozmiarów płyt (różne wysokości i szerokości) z możliwością ustawiania ich tak pionowo jak i poziomo, płyty specjalne (uniwersalne) do wykonania słupów i zakańczania ścian, bogaty wybór zamków i innego osprzętu pomagającego sprawnie to wszystko zmontować. Te cechy przydają się również przy prostszych, powtarzalnych formach, gdzie trzymając się wcześniej przygotowanego planu deskowania i zestawienia elementów można osiągnąć znakomitą wydajność montażu/demontażu i wysoką jakość gotowej ściany betonowej.

2. Trwałość
Dobry system szalunkowy musi być trwały - nadmierna komplikacja elementów lub ich filigranowość będzie powodować dużą awaryjność i co za tym idzie niepotrzebne koszta. Wzmocnione narożniki, metalowe kieszenie na ściągi, cynkowane ogniowo profile stalowe, solidna sklejka - to wszystko zwiększa wprawdzie wagę płyt, ale zdecydowanie zwiększa trwałość.

3. Wydajność
Na wydajną pracę przy szalowaniu wpływa szybkość ustawiania elementów, możliwość ich przenoszenia i ustawiania tak ręcznie przez 1-2 pracowników, jak i przenoszenie z użyciem żurawia zmontowanych z kilku płyt całych paneli. Inne ważne cechy to proste i niezawodne połączenie płyt, nie zacinający się osprzęt..

4. Bezpieczeństwo
Dla zachowania bezpieczeństwa dla nowoczesnego systemu muszą być dostępne konsole i barierki ochronne, podpory ukośne z możliwością regulacji, haki transportowe, a wszystko to z prostym ale pewnym sposobem montażu wsparte katalogiem/instrukcją. Zamki (i inne sprzęty) z mocowaniem klinowym muszą pracować z klinem wbijanym z góry, bo w innym układzie podczas wibrowania połączenie rozpadnie się powodując wypadek. Zamki śrubowe można stosować w różnych pozycjach, natomiast te klinowe mają ograniczone zastosowanie.

5. Niska cena
Szalunek to tylko narzędzie do realizacji celu, dlatego kluczowe znaczenie ma cena.
Jednak cena to nie tylko jednoznaczna kwota za metr kwadratowy płyt, to również koszt zakupu lub dzierżawy osprzętu (zamki, sworznie, ściągi, nakrętki, rurki osłonowe i elementy tracone), do tego dochodzą koszty naprawy lub odkupienia zniszczonych bądź skradzionych elementów. Tutaj ramy stalowe mają przewagę nad aluminiowymi, bo są tańsze, można je prostować i spawać znacznie łatwiej i taniej, podobnie jest z osprzętem - prosty jest tańszy i bardziej niezawodny.
BudoUNI / FlexiFORM
Sprzedaż: od 199 zł/m2
Wynajem: od 18 zł/m2/30 dni
MidiFORM PLUS
Sprzedaż: 446 zł/m2
Wynajem: od 25 zł/m2/30 dni
FundaFORM
Sprzedaż: od 152 zł/m2
Wynajem: od 15 zł/m2/30 dni
BudoEKO - ściany
Wynajem: od 20 zł/m2/30 dni